Trenerlisens

Som en del av NBBFs trenerutdanning er det innført trenerlisens gjeldende fra og med 2015.
Trenerutdanning og trenerlisens er veiledende for alle nivåer og alle trenere oppfordres til å ha trenerutdanning tilhørende det nivå og aldersgruppe de er trener for.

Trenerutdanning og trenerlisens
Trenerutdanning ligger til grunn for alle lisenser. For å oppnå trenerlisens må man ha utdanning for gjeldende nivå.
NBBF skal legge til rette for at personer uten norsk som morsmål skal kunne delta på trenerutdanningen.
NBBFs nye trenerutdanning er i henhold til NIFs Trenerløype - rammeverk for norsk trenerutdanning.

Krav til trenerlisens per 2015/2016
- Hovedtrenere på aldersbestemte landslag må ha Trener 3
- Hovedtrenere på regionslag må ha Trener 2

Utvidelse av trenerlisens i perioden 2016-2020
For å sikre høy trenerkompetanse og stimulere til utdanning av flere trenere, innføres det i perioden 2016-2020 krav til trenerlisens for gjeldende nivå i NBBFs turneringer. Innføring vil skje stegvis med trenerutdanningene som tilbys.

Tidsplan:
Sesongen 2017/2018: Krav til Trener 1 for hovedtrenere i U16 NM
Sesongen 2018/2019: Krav til Trener 2 for hovedtrenere i U19 NM
Sesongen 2019/2020: Krav til Trener 3 for hovedtrenere i BLNO menn og kvinner

Trenerlisens
Trenerlisens gis for 2 år av gangen ved gjennomført trenerutdanning nivå 1, 2, 3 eller FECC. For å fornye lisens må man delta på minst én av følgende:
- Den Store Trenerhelgen (nasjonalt arrangement i januar)
- Den lille trenerhelgen (regionalt arrangement i september)
- Etter- og videreutdanningstiltak for gjeldende nivå
- Trenerutdanning nivå 1, 2, 3 eller FECC

Hovedtrenere og assistenttrenere på NBBFs landslag, og deltakere på NBBFs trenerutviklersamling vil automatisk få fornyet lisens.

Ved et lags deltakelse i turneringer som krever trenerlisens på et gitt nivå der lagets trener(e) mangler nødvendig trenerlisens, vil det være mulig å oppfylle kravene gjennom at treneren melder seg på kurs eller lisensgivende trenersamling for kommende sesong før turneringen starter.

Ved fravær eller ved ikke bestått, vil trenerlisens ikke lenger være gjeldende.

Trenerkort
Ved sesongstart vil trenere med gyldig trenerlisens få utdelt trenerkort som gir gratis inngang på kamper i regi av NBBF og dets klubber.

Generelle krav til trenerlisens
Det vises videre til generelle krav til trenerlisens og krav til kompetanse og kompetansevedlikehold - vedtatt av NBBFs styre 18.02.2018.

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Trenerløypahttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/fordegtrenerTrenerloypa.aspxNavigasjon på siden
Trenerlisenshttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/fordegtrenerTrenerlisens.aspxNavigasjon på siden
Trenerkurshttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/akademi.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/fordegtrenerUtdanning.aspxNavigasjon på siden
Den Store Trenehelgenhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
/Sider/For%20deg%20-%20Trener%20-%20DST.aspxNavigasjon på siden
Clinics og kurshttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
https://basket.klubb.nif.no/Sider/Coach-Clinics.aspxNavigasjon på siden
Dokumenterhttps://basket.klubb.nif.no/Tiles/dokumenter.png
https://basket.klubb.nif.no/Sider/For%20deg%20-%20trener%20-%20dokumenter.aspxNavigasjon på siden

 Samarbeidspartnere

 

 

 ‭(Skjult)‬ Instagram

Årets Nasjonale Rullestolbasketsamling i Bergen 17. - 18. Oktober!

Et bilde publisert av NBBF (@basketnorge)