Trenerløypa

NBBFs nye trenerutdanning er i henhold til NIFs Trenerløype - rammeverk for norsk trenerutdanning.

Trenerutdanningen skal sikre at utøverne møter kvalifiserte trenere og kvalitetsaktivitet tilpasset nivå. Fagplanen skal sørge for at det er harmoni og samsvar mellom den sportslige utviklingslinjen og det konkrete trenerinnholdet og kvalitetssikre at omleggingen skjer i samsvar med NIFs sentrale retningslinjer og anbefalinger. Les mer om de konkrete kursene under "Trenerkurs".

 

Nivå EB - Easy Basket Trenerkurs
Easy Basket Trenerkurs er et forkurs til nivå 1 og skal forberede og tilrettelegge for at trenere kan lede og styre aktivitet innenfor NBBF sine virksomhetsområder på barnenivå og i forbindelse med generell aktivitetsledelse. 

Kurset er åpent for alle som ønsker å starte på trenerutdanning. Krav til bestått kurs er 20 timer undervisning.

Easy Basket Trenerkurs (Nivå EB) er sertifisert for ledelse av aktivitet for EBC, EB og U13.

 

Nivå 1 - Trener 1
Fokus er på innlæring og deltakelse og er tilgjengelig for alle med godkjent nivå EB eller vårt tidligere Aktivitetslederkurs. Målgruppe er trenere på barne-, ungdom og voksennivå. På Trener 1 legges en plattform for trenerens basiskunnskaper og utøvernes basisferdigheter.

Nivå 1 er ansett som det viktigste sertifiseringsnivået for å ivareta rekruttering og mosjonsnivået innenfor NBBFs aktivitet.

Nivå 2 - Trener 2
Fokus er på deltakelse og utvikling og for trenere som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre. Nivå 2 er trenernivået i Norge som skal gi Norsk Basket et reellt kompetanseløft. På dette nivået ligger grunnleggende forståelse for alle spillets faser og kompetanse til å tilrettelegge for talentutvikling.

Nivå 2 gir sertifisering som hovedtrener på regionslag.

 

Nivå 3 - Trener 3
Fokus er på utvikling og prestasjon og medfører at konkurranseelementet og utviklingen av morgendagens utøvere mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse er sentralt. På dette nivået er utviklingen av morgendagens toppidrettsutøvere i fokus.

Nivå 3 gir sertifisering som hovedtrener på aldersbestemte landslag.

 

Nivå 4 - FECC
I NIFs Trenerløype er fokus i nivå 4 på prestasjon og toppidrett. NBBF har ingen egen Trener 4 utdanning, men vil nominere aktuelle deltakere med Trener 3 kompetanse til deltakelse på FIBA Europe sin trenerutdanning (FECC) som går over to år.​

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Trenerløypahttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/fordegtrenerTrenerloypa.aspxNavigasjon på siden
Trenerlisenshttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/fordegtrenerTrenerlisens.aspxNavigasjon på siden
Trenerkurshttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/akademi.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/fordegtrenerUtdanning.aspxNavigasjon på siden
Den Store Trenehelgenhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
/Sider/For%20deg%20-%20Trener%20-%20DST.aspxNavigasjon på siden
Clinics og kurshttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
https://basket.klubb.nif.no/Sider/Coach-Clinics.aspxNavigasjon på siden
Dokumenterhttps://basket.klubb.nif.no/Tiles/dokumenter.png
https://basket.klubb.nif.no/Sider/For%20deg%20-%20trener%20-%20dokumenter.aspxNavigasjon på siden

 ‭(Skjult)‬ Instagram

Årets Nasjonale Rullestolbasketsamling i Bergen 17. - 18. Oktober!

Et bilde publisert av NBBF (@basketnorge)

 Samarbeidspartnere