Spillerlisens

Alle som deltar i seriespill må løse lisens fra den dagen man fyller 13 år. Lisensen er obligatorisk og må være betalt før kamp spilles. Lisensen er en avgift til NBBF sentralt, og går blant annet til å dekke kostnader for spillerutvikling, landslagene, klubbutvikling, trenerutvikling, nasjonale turneringer, daglig drift og mye mere for videreutvikle og å holde hjulene i gang i norsk basket. En viktig del av lisensen er også en forsikringsordning som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen. 

Man skal kun løse lisens i henhold til alder. U19 spillere eller yngre som spiller på seniornivå løser lisens tilhørende U19 klassen. Spillere som er yngre enn 13 år , men deltar i seriespill for U13 og oppover skal ikke løse lisens. Alle Easybasket spillere som ikke er fylt 13 år er dekket via Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikringsavtale, og er også fritatt personlig spillerlisens.

Du vil få tilsendt en e-post/faktura med KID-nummer og kontonummer fra klubben du tilhører. Hvis du ikke mottar denne mailen, må du ta kontakt med klubben å si i fra. Se mer info under "Hvordan løse lisens".


Mer om vår lisensordning kan du lese her:
- Hvordan løse lisens
- Lisenskontroll
- Åpne lisenser  (pdf)

Mer om vår forsikringsordning kan du lese her:
- Når skaden skjer
- Skademeldingsskjema (ekstern nettside)
- Forsikringsvilkår Gjensidige (pdf)


Lisenssatser for sesongen 2019/2020 
(Satsene er inkludert forsikringspremie)

·       U13 (Spillere trenger kun gyldig lisens fra og med den dagen de fyller 13 år.*): kr. 560,-
·       U14-U19: Spillere født 2001 -2006 kr. 980,-
·       U14-U19 halvårslisens etter 1. februar: kr. 700,-
·       U14-U19 Utvidet**: Spillere født 2001 - 2006 kr. 2100,-

·       Senior Øvrig (spillere født før 1.1.2000): Spillere på andre seniorlag  kr. 1300,-
·       Senior Øvrig Utvidet** (spillere født før 1.1.2000): Spillere på andre seniorlag enn BLNO Menn/Kvinner  kr. 2100,-
·       Senior Øvrig halvårslisens etter 1. februar kr. 900,-

·       BLNO Kvinner (spillere født før 1.1.2001): Spillere i BLNO Kvinner  kr. 1500,-
·       BLNO Menn (spillere født før 1.1.2001): Spillere i BLNO Menn  kr. 2100,-
·       BLNO Menn/Kvinner Utvidet** (spillere født før 1.1.2001): Spillere i BLNO kr. 3000,-

·       Paralisens (alle alderstrinn): Spillere som utelukkende spiller rullestolbasket eller tilrettelagt basketball (STAR) 
        kr. 250,-

·       Dommere og trenere (alle alderstrinn): For dommere og trenere som ikke er spiller i tillegg kr. 250,-

·       Mosjon (spillere født før 1.1.2001): For spillere som ikke deltar i seriespill kr. 300


Åpne lisenser:
·       Åpen lisens senior øvrig kr. 1900,-
·       Åpen lisens yngre og junior (født 2001-2006) kr. 1500,-


3MOT3 lisens:

I forbindelse med skaleringen av 3MOT3-aktiviteten i norsk basket innføres det lisenser for 3MOT3 basketball. Lisensen kan innløses i kombinasjon med 5v5 lisens dersom utøveren er aktiv i begge grener. Forbundsstyret har vedtatt lisenssatsene for kombinasjonslisens for 5v5 og 3MOT3 med et tillegg på 150,- på eksisterende 5v5 lisens. Dette gjelder alle fra U14 til senior.

  • 5v5 og 3MOT3 senior påbygning 150,- (lanseres i oktober)
  • 5v5 og 3MOT3 U14- U19 påbygning 150,- (lanseres i oktober)

Egne satser for de som kun ønsker å spille 3MOT3 behandles av forbundsstyret i oktober.


* Merk at spillere som fyller 13 år etter sesongslutt og derfor ikke har betalt lisens, vil ikke være forsikret dersom spiller skader seg i forbindelse med trening. 

** Utvidet betyr at behandling kan skje på privat klinikk mm. For mer info om utvidet lisens, se under Forsikringsvilkår Gjensidige  for utvidete dekninger.

Merk:
 Man skal kun løse lisens i henhold til alder. Juniorspillere som spiller på seniornivå skal kun betale lisens for Aldersbestemte klasser. Easybasketspillere (født senere enn 31.12.2006) skal ikke betale personlig lisens selv om de eventuelt også deltar i smågutter/-jenteklassen. Easybasketspillere er dessuten dekket av Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikringsavtale.

Mer info om NIF sin barneidrettsforsikring finner man her: NIF idrettsforsikring Barn 

Spilleren behøver ikke betale ny lisens ved bytte av klubb i løpet av sesongen. Forsikringen i fjorårets lisens er gyldig kun fram til 1.10. Ny lisens bør derfor være innbetalt før denne dato skal en ha forsikringen i orden.

 

 

SignOn tilpassetSignOn tilpasset
Norsk tippingNorsk tipping
abcs_logo460abcs_logo460
basketskolen_ny_800basketskolen_ny_800
circleK_logo460circleK_logo460
cooplogocooplogo
gjensidige_logogjensidige_logo
gresshoppa_molton_255gresshoppa_molton_255
klubbpakka_ingressbilde255klubbpakka_ingressbilde255
macronsponsorannonse255macronsponsorannonse255
Mainmove logoMainmove logo
nikeannonse255nikeannonse255
norsktippinglogo500norsktippinglogo500
OBOSlogo460OBOSlogo460
Pirates-Cup-logo-2016Pirates-Cup-logo-2016
SponsoreLedigPlassSponsoreLedigPlass
thonhotels_255thonhotels_255
ThonHotels_logo_2015_300ThonHotels_logo_2015_300
BV logoBV logo
Amedia logo 1Amedia logo 1
BuytecBuytec
Gresshoppa-logoGresshoppa-logo
Catalog2010_TOP PAGE_3Catalog2010_TOP PAGE_3
NBBF Rent Særforbund tilpasset 3NBBF Rent Særforbund tilpasset 3
SKLZ hvit 255x160SKLZ hvit 255x160

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Spillerstigehttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/fordegspillerSpillerstige.aspxNavigasjon på siden
Seriespillhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Hjem.aspxNavigasjon på siden
Spillerlisenshttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/fordegspillerSpillerlisens.aspxNavigasjon på siden
Klubbmuligheterhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/akademi.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/fordegspillerUtdanning.aspxNavigasjon på siden
3MOT3https://basket.klubb.nif.no/Tiles/3mot3.png
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/3mot3.aspxNavigasjon på siden
Dokumenterhttps://basket.klubb.nif.no/Tiles/dokumenter.png
https://basket.klubb.nif.no/Sider/For%20deg%20-%20spiller%20-%20dokumenter.aspxNavigasjon på siden

 ‭(Skjult)‬ Instagram

Årets Nasjonale Rullestolbasketsamling i Bergen 17. - 18. Oktober!

Et bilde publisert av NBBF (@basketnorge)