For deg som leder

 Informasjon

I alle særforbund er det viktig å ha gode klubbledere som går foran som gode eksempler hva gjelder klubbdrift. Vi har derfor opprettet en egen side for deg som er leder. ​Viktig informasjon for deg som leder vil du også finne under Klubbguide.

Siden vil bli oppdatert med informasjon som er aktuell for deg. Informasjon som oppdateres her vil i stor utstrekning være linket til NIF sine hjemmesider. Dersom du opplever mangler eller har tips til hvordan denne siden kan forbedres, send oss gjerne en e-post.

​Øverst til høyre finnes nyttige dokumenter og informasjon om utdanning for deg som leder i klubb

  
  
  
  
Konst. generalsekretærEspen A. Johansen45876123espen.johansen@basket.no

 

 

Retningslinjer for publisering av bilderhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film.aspxRetningslinjer for publisering av bilder2017-12-13T23:00:00ZIdrettsforbundet har laget noen enkle retningslinjer for å forenkle arbeidet i klubb.
Påmelding innen 31.desemberhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Det-Store-Klubbledermøte-2018.aspxPåmelding innen 31.desember2017-12-07T23:00:00ZNBBF inviterer til DSK IV den 13. – 14. januar, målet er å forenkle arbeidet i klubb.

 

 

https://www.abcnyheter.no/
http://www.circlek.no/no_NO
https://coop.no/
http://www.gjensidige.no
http://www.macron.no/
http://mainmovesport.no
https://www.norsk-tipping.no/
https://obos.no/
https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Sider/Forbundskontoret.aspx
http://www.thonhotels.no/?firma=TH87824
http://www.gresshoppa.no/basketballer.141739.no.html
http://www.gresshoppa.no/basketballer.141739.no.html

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Utdanninghttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/akademi.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/fordeglederUtdanning.aspxNavigasjon på siden
Dokumenterhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
https://basket.klubb.nif.no/Sider/For%20deg%20-%20leder%20-%20dokumenter.aspxNavigasjon på siden