KlubbensVirksomhetsplan.pdf
  
22.10.2015 08:50
Kurs_Anlegg generelt.pdf
  
27.10.2015 11:05
Kurs_Argumentasjonsteknikk.pdf
  
22.10.2015 08:48
Kurs_CoachingKommunikasjon.pdf
  
22.10.2015 08:49
Kurs_DenCoachendeKursholder.pdf
  
22.10.2015 08:49
Kurs_Idrettens rammebetingelser.pdf
  
27.10.2015 11:05
Kurs_Konflikthåndtering.pdf
  
22.10.2015 08:50
Kurs_Lover, regler og retningslinjer.pdf
  
27.10.2015 11:04
Kurs_Møteledelse.pdf
  
27.10.2015 11:04
Kurs_Teambuilding.pdf
  
22.10.2015 08:51
Kurs_Økonomistyring og regnskap.pdf
  
27.10.2015 11:05
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Utdanninghttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/akademi.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/fordeglederUtdanning.aspxNavigasjon på siden
Dokumenterhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
https://basket.klubb.nif.no/Sider/For%20deg%20-%20leder%20-%20dokumenter.aspxNavigasjon på siden