/* Start: MainRotator Slider */

 For Arrangører

​3MOT3 er en veldig god og allsidig aktivitet som passer alle, uansett alder og ferdighetsnivå. For deg som arrangør av en turnering i 3MOT3-paraplyen er dette en veldig god mulighet til å skape oppmerksomhet rundt egen klubbaktivitet og samtidig bruke vår logo som kvalitetsstempel på din turnering. Gjør så mye ut av turneringen som overhodet mulig, for eksempel som en del av et større arrangement i bydelen, i samarbeid med en etat eller med en organisasjon for en god sak.

 

Våre 3MOT3-turneringer:

3MOT3 Tour:

 • NBBF sin turneringsrekke bestående av 5-8 Kvalifiseringsturneringer, pluss tilhørende Åpne turneringer.
 • TOUR'en er en nasjonal satsing og vi ønsker å gjennomføre minst en av våre 3MOT3 turneringer i hver region.
 • Turneringene (Kvalifiseringene) avvikles mellom april og juni hvert år.
Åpne turneringer, (Opens):
 • Lavterskelturneringer; enkeltsående, eller en del av 3MOT3 TOUR.
 • 3MOT3 arrangøren (klubben, organisasjonen) står fritt til å velge hva slags format turneringen skal ha, alt fra årganger til lagsammensetning og målgruppe.
 • Det er ikke obligatorisk for Åpne turneringer å være en del av TOUR'en. Disse kalles da «Standalone» og får like mye støtte som en «Åpen» turnering. «Standalone's» arrangeres fra januar til oktober. Arrangørklubbene får da mulighet til å bruke disse turneringene til å skape oppmerksomhet rundt egen klubbaktivitet, bruke 3MOT3 som et potensielt rekrutteringsverktøy og ha en konkurranseform som er mer avslappende.
 • NBBF gir støtte til Åpne/Standalone turneringer, dersom krav og kriterier følges.
Kvalifiseringsturneringer, (Qualifiers):
 • Turneringer med faste rammer og aldersgrupper; U15, U18, U23 og Senior. Jenter/kvinner og gutter/menn
 • Kvalifiseringene danner 3MOT3 TOUR som består av i hvert fall en turnering per region.
 • FIBA 3x3-regler følges så tett opp til opprinnelig oppsett som mulig
 • Arrangører (klubber, organisasjoner) får tett oppfølging av 3MOT3-Crew og får i tillegg verdifull innsikt, samt erfaring i å arrangere store events.
 • Kvalifiseringsturneringene er ikke begrenset til spillere fra respektive region. Spillere fra hele landet kan delta på en regional kvalifisering.
3MOT3 Tour-finalen:
 • Lag som vinner sine respektive brackets i kvalifiseringsturneringene blir invitert til å delta i Den store 3MOT3-finalen som arrangeres i slutten av juni, hvert år.
 • Finalen er en del av en større urban/streetfestival, med konserter og andre aktiviteter
 • Laget som vinner sin «bracket/klasse/gruppe blir kåret 3MOT3-mestere.


3MOT3-arrangørkurs:
NBBF ønsker at 3MOT3 skal kommer så nær FIBA 3x3standard som mulig på våre turneringer. Vi er opptatt av at spesielt våre yngre spillere føler seg trygge, at 3MOT3 oppleves som noe positivt og et konsept som ivaretar deres ambisjoner og ferdighetsnivå. For å kunne sikre dette, har vi nå fått på plass et kurs som sørger for kvalitet i gjennomføringen av turneringene blant alle arrangører som ønsker å være en del av konseptet. 

Link til 3MOT3 arrangørkursbeskrivelse

Link til 3MOT3 dommerkursbeskrivelse 

For spørsmål send mail til martin@basket.no