Behandle tillatelserBehandle tillatelser
|
Eksporter hendelse

Tittel

Klubbledermøte Region Øst

Plassering

Ekerberg Rom 338

Starttidspunkt

30.10.2019 18:00

Sluttidspunkt

30.10.2019 21:00

Beskrivelse

18-18.30 Informasjon fra Region ØST 18.30-19.30 Klubbutvikling med Ragnhild Riis. Hvor kan du finne alle maler og informasjon Hva ønsker klubbene av verktøy og hjelpemiddel? Diskusjoner på tvers av klubber 19.30-21.00 Hegne Rokne (Inklu Basket) Hva ønsker stiftelsene av prosjekter? Hva søker de etter? Hvordan lager du et godt prosjekt? Hvordan skriver du en god prosjektsøknad? Viktige ord og uttrykk i en søknad Les mere her: https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Klubblederm%C3%B8te-30-okt.aspx

Hele dagen

 

Regelmessighet

 

Merkelapp

Region Øst

Vedlegg

Innholdstype: Aktivitet
Opprettet 26.06.2019 14:53 av Erika Lundin
Sist endret 14.10.2019 14:00 av Erika Lundin